Strecha a Strechy od Imrex s.r.o.

Volajte: 0903 801 690 alebo bezplatná infolinka: 0800 800 690 | Vypočítajte si cenu strechy
IMREX - plochá strecha - vypočítajte si cenu strechy
Vypocítajte si cenu strechy


Volajte:

0903 801 690


alebo
bezplatné infolinka

0800 800 690

Napíšte nám
E-mail: imrex@imrex.sk
kontaktný formulár


centrumzateplovania.sk
izolacie.info
generalmembrane.sk
imrex.cz

plochá strecha, ploché strechy, hydroizolácie

Ploché strechy     Hydroizolácie

hydroizolácie - plochá strecha, strechy, profilové strechy, kopulovité strechy, zelené strechy, parkoviská, základy, ploché strechy

Referencie

Od roku 1995 sme zrealizovali ploché strechy a iné práce
o celkovej výmere viac ako milión m2 pre stovky spokojných zákazníkov.


Vypočítajte si cenu strechy

 

Chystáte sa rekonštruovať plochú strechu? Potrebujete overenú firmu za akceptovateľnú cenu? Ste tu správne…

 

Prioritou firmy IMREX je spokojný zákazník pri rekonštrukcia plochých striech,
a kvalitná rekonštrukcia strechy s dlhoročnou životnosťou. Na trhu pôsobíme od roku 1995 a od vtedy sme zrealizovali opravy striech o celkovej výmere viac ako milión m² pre stovky spokojných zákazníkov. Rekonštrukcia starých a za-tekajúcich striech je vykonávaná bez demontáže, prípadne s demontážou pô-vodnej krytiny, aplikáciou asfaltových pásov alebo pvc fólií. Kvalitná oprava strechy uchráni ich majiteľov pred nečakanou investíciou do ďalšej výmeny strešného plášťa. Komplexná oprava strechy alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vy-konaní obhliadky na streche je možné vypracovať racionálny a efektívny ná-vrh na opravu strechy alebo výmenu strešného plášťa. V návrhu musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špecifiká strechy. Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená. Samozrejmosťou je dodanie streš-ného plášťa so všetkými detailmi - realizácia striech "Na kľúč". Všetky navrho-vané varianty rekonštrukcie striech realizuje naša spoločnosť za po-moci od-borne školených pracovníkov. Spoločnosť IMREX sa spolu s inými firmami zú-častňuje výstavby nových objektov, ako špecializovaný subdodávateľ pre najpoužívanejšie strešné plášte a všetky typy hydroizolácií. Spoločnosť neu-stále sleduje vývoj nových materiálov, technológií a najnovších poznatkov z oblasti tepelných izolácií a rekonštrukcií striech. Spoluprácou s nami získate spoľahlivosť a komplexnosť služieb od analýzy a identifikácie potrieb, vypraco-vanie technického riešenia až po realizáciu vlastnými prostriedkami a perso-nálom.

 

Polystyrénbetón

 

Polystyrénbetón

plocha strecha